Voor overheden en hulpdiensten biedt PSI communicatie-, security- en managementoplossingen waarbij de nadruk op bedrijfszekerheid en betrouwbaarheid ligt. Hierdoor wordt onder alle omstandigheden de hoogst haalbare mate van veiligheid bereikt. Als basis wordt uitgegaan van één of meerdere centrale meldkamers waar geïntegreerde bediening via touchscreens plaatsvindt.

Referenties: World Port Center Rotterdam, Koninklijke Marechaussee Schiphol, Brandweer Zwolle

Overheidsgebouwen, Banken en Verzekeraars
Aan overheids- bank- en verzekeringsgebouwen worden hoge eisen ten aanzien van security gesteld terwijl er, gelet op gastvrijheid, geen merkbare belemmeringen voor bezoekers mogen zijn. PSI biedt door middel van een uitgekiende en flexibele invulling de juiste mix tussen oprechte gastvrijheid en de benodigde veiligheid, die voldoet aan de hoogste standaards.

Aan het laden
Aan het laden