Ontruimingsalarminstallaties (NEN2575)
Ontruimingsalarminstallaties (OAI) worden, vanwege wet en regelgeving, ingezet in het verlengde van brandmeldinstallaties, omdat ontruimingsinstallaties in geval van calamiteiten, een essentiele (cruciale) rol vervullen.

Door de omroep-, geluids- en/of achtergrondmuziekinstallatie uit te breiden met een OAI functie, volgens NEN2575 , wordt in meerdere opzichten voordeel behaald. Met minder componenten worden beide installaties enerzijds kostenbesparend gerealiseerd terwijl anderzijds de algehele betrouwbaarheid toeneemt. De toepassing van minder luidsprekers heeft minder onderhoud tot gevolg, terwijl de spraakverstaanbaarheid verbetert, omdat het systeem optimaal op de locatie kan worden afgestemd.

PSI is gespecialiseerd in het realiseren van gecombineerde omroep-, geluidsdistributie- en ontruimingsalarminstallaties en voldoet aan alle eisen die met betrekking tot ontwerp, realisatie, certificering en onderhoud binnen de NEN2575 gesteld worden.

De norm (NEN2575) sluit aan op de normering van Brandmeldinstallaties (NEN2535). PSI levert realiseert in samenwerking met een zorgvuldige selectie van producten en merken geïntegreerde NEN2575 installaties.

Binnen PSI is multifunctionaliteit in dit verband verheven tot een absolute toegevoegde waarde, hetgeen de propositie van PSI in dit marktsegment uniek maakt.

Aan het laden
Aan het laden